Leiebetingelser

Her finner du våre leiebetingelser som du bør lese godt igjennom.

Leiebetingelsene knyttes opp til tilsendt tilbud. Antall gjester, tidspunkt, valg av meny og drikke kan justeres underveis. Siste frist for justering av antall, er 5 virkedager før arrangementet.

Faktura på leie sendes ut i forkant av arrangementet. Leien skal være betalt innen arrangementsdagen. Resten av oppgjøret faktureres i etterkant med 10 dagers forfall dersom annet ikke er avtalt.

Leiebeløpet inkluderer betjent bar, stearinlys, rydding og vask av lokalene. Forberedelser/rigging av teknisk utstyr/lydprøve etc. må avtales med Månefisken og utføres i leieperioden. Dersom det skal være band, sang eller annen type underholdning, vil det komme et tillegg for tekniker og/eller PA-anlegg. Tekniker og teknisk utstyr bestilles gjennom Månefisken. Materialer og teknisk utstyr som blir stilt til disposisjon for leietaker som forbrukes eller ødelegges, erstattes eller repareres av leier. Bruk av konfetti er ikke tillatt og det må ikke benyttes teip eller liknede til å henge opp materialer på veggene. Utstyr/rekvisitter etc. som leier bringer inn i lokalene må fjernes samme kveld hvis ikke annet er avtalt med Månefisken. Månefisken er ikke juridisk ansvarlig for gjenstander leietaker bringer inn i lokalene. 

Leietid ukedager: 18:00 – 01:00, fredag og lørdag: 18:00 – 02:00. Dagleie 09:00-15:30. For søndager og lørdager, i forbindelse med bryllup, gjelder andre leietider.

Alle gjester må være over 20 år og vise gyldig legitimasjon. Unntak gjøres ved familieselskap og bryllup så sant det blir gjort en egen avtale for dette. All servering av mat og drikkevarer må gå gjennom Månefisken. Bar og musikk stenger senest 01:30 i helgene og 00:30 i ukedager. For selskaper på over 100 personer vil kostnad til dørvakt påløpe. For enkelte arrangementer må dørvakt også påberegnes for et mindre antall gjester.

AVBESTILLING: Ved avbestilling belastes leietager for leiesummen. Dersom lokalet avbestilles inn til 6 måneder før arrangementsdato og Månefisken lykkes i å leie ut til en annen kunde, slipper leietager å betale leien.

Månefisken følger Norsk lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven).

Bookingen betraktes som endelig når tilsendt kontrakt er returnert signert til oss pr. post eller e-post.

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til oss på Månefisken og lover å gjøre vårt ytterste for å innfri deres forventninger.